De naam Quadrupel

De naam Quadrupel

De naam en de stijl barbershop

Quadrupel betekent viervoudig. Vier maal drie: de bassen voor de basis, de grondtoon; de baritons, zij geven extra kleur aan de veelal leidende stem van de tweede tenoren en tenslotte de eerste tenoren, die extra inkleuring geven met hun hoge tonen.

En zoals duet zich verhoudt tot trio en kwartet, zo verhoudt Quadrupel zich tot tripel en duel: op het scherpst worden de zanglijnen ten opzichte van elkaar neergezet, close harmony zoals het hoort. Van de zangers vraagt dat een steeds luisteren en inkleuren naar elkaar. Van het publiek vraagt het een geoefend gehoor: je moet de dissonanten weten te waarderen. Maar als u zich daar eenmaal aan hebt kunnen overgeven, geniet dan van onverwachte samenklanken.

Het feit dat daarnaast Quadrupel de naam is van een bier van hoge gisting, berust – ondanks het feit dat zingende kelen graag gesmeerd worden – op louter toeval.