Ontstaansgeschiedenis

Ontstaansgeschiedenis

Ontstaansgeschiedenis

Barbershopkoor Quadrupel is ontstaan vanuit het CKVU: Centrum Kunstzinnige Vorming Uden. Vele grotere gemeenten kennen een dergelijk culturele bakermat waarin muziek, zang, dans en overige creatieve uitingen beoefend worden. Vanaf het jaar 2001 mondde dat in Uden onder meer om de drie jaar uit in een drietal eigen musicals. Rondom een aantal mannen daarvan organiseerde in 2005 de zangpedagoge Liesbeth Schins dit 12 koppig barbershopkoor.

Velen van hen zijn er vanaf de oprichting bij betrokken. Het geringe aantal wisselingen geeft aan, dat het onderling wel goed zit, ze hebben plezier in het zingen met elkaar en dat plezier groeit nog steeds. Ter gelegenheid van dit eerste lustrum wil het koor laten zien waar het nu staat: op de Bühne, voor u …